ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 364
Ημερομηνία εγγραφής : 2/10/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 103    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422025535    Κινητό τηλ. : 6938718183
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by