ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 107
Ημερομηνία εγγραφής : 10/6/1980
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 26    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421025585    Κινητό τηλ. : 6977623683
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :johnthor@otenet.gr
 

Προβολή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by