ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 225
Ημερομηνία εγγραφής : 31/7/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421021070    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :rasia7@yahoo.gr
 

Προβολή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by