ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Τα Νέα μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επιστημονικές και κλινικές καινοτομίες για τον Οδοντίατρο της νέας εποχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
"Αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα, στην Χειρουργική Στόματος και στην Εμφυτευματολογία"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by