ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 366
Ημερομηνία εγγραφής : 9/1/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421401223    Κινητό τηλ. : 6937293221
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :damvrazis.dent@hotmail.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by