ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 312
Ημερομηνία εγγραφής : 5/1/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 91    Τ.Κ. : 38224   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421031053    Κινητό τηλ. : 6988884083
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :tk.orthododics@yahoo.gr
 

Προβολή ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by