ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 182
Ημερομηνία εγγραφής : 25/1/1989
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠΥΡΙΔΗ 50    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421034568    Κινητό τηλ. : 6944867160
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :argikaim@hol.gr
 

Προβολή ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by