ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 165
Ημερομηνία εγγραφής : 5/3/1987
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421031407    Κινητό τηλ. : 6977982596
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :theodorosnanos@gmail.com
 

Προβολή ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by