ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 223
Ημερομηνία εγγραφής : 7/6/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 95    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421027536 (FAX)    Κινητό τηλ. : 6944736535 - 6975530991 (WU)
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :aikklara@yahoo.gr
 

Προβολή ΚΛΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by