ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΑΛΗ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 170
Ημερομηνία εγγραφής : 6/11/1987
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠΥΡΙΔΗ 2    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421039354    Κινητό τηλ. : 6971542412
Δεύτερο ιατρείο : ΣΚΙΑΘΟΣ  
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΚΟΚΚΑΛΗ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by