ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 247
Ημερομηνία εγγραφής : 15/6/2000
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 161    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421028707    Κινητό τηλ. : 6972967912
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :kokosim@yahoo.gr
 

Προβολή ΚΟΚΩΣΗ ΜΑΡΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by