ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 139
Ημερομηνία εγγραφής : 7/8/1984
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422023890    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :xkontog@otenet.gr
 

Προβολή ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by