ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 376
Ημερομηνία εγγραφής : 21/10/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 100    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421029056    Κινητό τηλ. : 6974460594
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :timos_volos@yahoo.gr
 

Προβολή ΞΑΝΘΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by