ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 174
Ημερομηνία εγγραφής : 7/3/1988
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 75    Τ.Κ. : 38445   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2421064769    Κινητό τηλ. : 6945412279
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ekoukouvinou@yahoo.gr
 

Προβολή ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by