ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 265
Ημερομηνία εγγραφής : 21/8/2002
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422021012    Κινητό τηλ. : 6937946784
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :chryskourgia@hotmail.com
 

Προβολή ΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by