ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 381
Ημερομηνία εγγραφής : 6/8/2010
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΟΡΜΙΝΙΟΥ 95    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 24210 79039    Κινητό τηλ. : 6979774170
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :katvasd@hotmail.com
 

Προβολή ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by