ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 394
Ημερομηνία εγγραφής : 23/2/2012
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 40    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421020402    Κινητό τηλ. : 6983505632
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :panos.georgiou@yahoo.gr
 

Προβολή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by