ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής :
Ημερομηνία εγγραφής :
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 13    Τ.Κ. : 37300   Πόλη :ΑΓΡΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2428092083    Κινητό τηλ. : 6985578120
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :katerinadent@yahoo.gr
 

Προβολή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by