ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΝΑΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 392
Ημερομηνία εγγραφής : 12/1/2012
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6973895049
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :vaswnat@hotmail.com
 

Προβολή ΝΑΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by