ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΡΟΪΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής :
Ημερομηνία εγγραφής :
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΤΟΠΑΛΗ 56    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421031092    Κινητό τηλ. : 6938950734
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΡΟΪΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by