ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 393
Ημερομηνία εγγραφής : 25/1/2012
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΛΑΧΑΒΑ 26    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421213399    Κινητό τηλ. : 6947579359
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :Adreas_Tsourapas@yahoo.com
 

Προβολή ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by