ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 334
Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 177    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421026960    Κινητό τηλ. : 6978214023
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by