ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 397
Ημερομηνία εγγραφής : 07/11/2012
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 30     Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421102229     Κινητό τηλ. : 6987585873
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :evie@widowslive.com
 

Προβολή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by