ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 153
Ημερομηνία εγγραφής : 10/2/1986
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠΥΡΙΔΗ 50    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421030480    Κινητό τηλ. : 6976800050
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nilefka@otenet.gr
 

Προβολή ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by