ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 219
Ημερομηνία εγγραφής : 13/2/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422025888    Κινητό τηλ. : 6992923210
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :lianosdimi@gmail.com
 

Προβολή ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by