ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 313
Ημερομηνία εγγραφής : 7/2/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421027037    Κινητό τηλ. : 6972717035
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :athliat@yahoo.gr
 

Προβολή ΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by