ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 278
Ημερομηνία εγγραφής : 17/11/2003
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 74    Τ.Κ. : 38500   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τηλ. ιατρείου : 24210-67755    Κινητό τηλ. : 6944665009
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :orestispara5@yahoo.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by