ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 400
Ημερομηνία εγγραφής : 9/1/2013
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 16    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421107838    Κινητό τηλ. : 6945042792
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :st_theo@hotmail.com
 

Προβολή ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by