ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 403
Ημερομηνία εγγραφής : 23/1/2013
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ 1    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421025998    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail : sotiriadasiou@hotmail.com
 

Προβολή ΝΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by