ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΛΗΤΩ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 404
Ημερομηνία εγγραφής : 25/01/2013
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης : ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 2-6    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421181088    Κινητό τηλ. : 6944643016
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :elena.lito.11@gmail.com
 

Προβολή ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΛΗΤΩ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by