ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής :
Ημερομηνία εγγραφής :
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421033282    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :pantzagias@ath.forthnet.gr
 

Προβολή ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by