ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής :
Ημερομηνία εγγραφής :
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 96    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421305346    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :kateopd@hotmail.com
 

Προβολή ΠΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by