ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής :
Ημερομηνία εγγραφής :
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 48    Τ.Κ. : 38222   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421305346    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :kateopd@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by