ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 377
Ημερομηνία εγγραφής : 30/10/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΙΟΔΟΣ 6 ΑΡΙΘ.17    Τ.Κ. : 38445   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2421065525    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :dentalgenesisvolos@yahoo.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by