ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 239
Ημερομηνία εγγραφής : 22/1/1999
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 161    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421026098    Κινητό τηλ. : 6977787655
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nmalamouli@hotmail.com
 

Προβολή ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by