ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 409
Ημερομηνία εγγραφής : 1/11/2013
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Μικρασιατών 76    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421302126    Κινητό τηλ. : 6978281501
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nikiforu.dimitrios@yahoo.com
 

Προβολή ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by