ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 322
Ημερομηνία εγγραφής : 7/7/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΑΣΟΝΟΣ 4    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422021153    Κινητό τηλ. : 6974779241
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by