ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 93
Ημερομηνία εγγραφής : 5/2/1979
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3    Τ.Κ. : 38446   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2421064605    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΜΑΥΡΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by