ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 408
Ημερομηνία εγγραφής : 9/10/2013
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 26     Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421025237    Κινητό τηλ. : 6945791749
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :leo.theod@hotmail.com
 

Προβολή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by