ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΙΟΡΝΤΑΝΕΣΚΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΝΤΡΕΕΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 410
Ημερομηνία εγγραφής : 13/1/2014
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ    Τ.Κ. :    Πόλη :Βόλος
Τηλ. ιατρείου : 2421302126    Κινητό τηλ. : 6974203670
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :drs.iord@yahoo.com
 

Προβολή ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by