ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΕΝΟΒΙΤΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 384
Ημερομηνία εγγραφής : 09/03/2011
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Φιλελλήνων 30    Τ.Κ. :    Πόλη :Βόλος
Τηλ. ιατρείου : 2421033661    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :hristinakamenovic@yahoo.com
 

Προβολή ΚΑΜΕΝΟΒΙΤΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by