ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής :
Ημερομηνία εγγραφής :
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Εθνικών Αγώνων    Τ.Κ. :    Πόλη :Ν. Ιωνία
Τηλ. ιατρείου : 2421068165    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :dora-oikonomou@hotmail.com
 

Προβολή ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by