ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 344
Ημερομηνία εγγραφής : 31/08/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΠ.ΒΟΛΙΔΗ 8    Τ.Κ. :    Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2421065847    Κινητό τηλ. : 6936471444
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :stellagr2000@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by