ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 362
Ημερομηνία εγγραφής : 24/6/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΑΣΟΝΟΣ 3    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422021550    Κινητό τηλ. : 6948549849
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή Μαρία Εξάρχου Αλμυρός σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by