ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΔΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 411
Ημερομηνία εγγραφής : 29/4/2014
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Δ/ΝΣΗ ΙΩΛΚΟΥ 13 - ΕΡΜΟΥ    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421023843    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :georgiavagd13@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by