ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 412
Ημερομηνία εγγραφής : 26/05/2014
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 74    Τ.Κ. : 38445   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6973706395
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :koutsikos-e@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by