ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 314
Ημερομηνία εγγραφής : 7/2/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 52    Τ.Κ. : 38334   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421068532    Κινητό τηλ. : 6973571935
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :machri@hol.gr
 

Προβολή ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by