ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 413
Ημερομηνία εγγραφής : 22/12/2014
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 52 - ΑΛΥΚΕΣ    Τ.Κ. : 38334   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421306559    Κινητό τηλ. : 6938966628
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by