ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΕΓΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 99
Ημερομηνία εγγραφής : 11/9/1979
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ    Τ.Κ. : 38500   Πόλη :ΑNΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2428093336    Κινητό τηλ. : 6984609125
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΜΕΓΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by