ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΕΝΕΞΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 159
Ημερομηνία εγγραφής : 7/8/1986
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 150    Τ.Κ. : 24210   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421023230    Κινητό τηλ. : 6979115041
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΜΕΝΕΞΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by